Oldedalen

Dato: Onsdag 25 sep 2019 - onsdag 25 sep 2024 Vis kart

Den vakre dalen, Oldedalen

Oldedalen er ein sydvendt dal og bygdesamfunn inst i Nordfjord, sør for Olden i Stryn kommune. Sentralt i dalen er Oldevatnet og Oldenelva som renn gjennom dalen og ut i Nordfjorden. Oldevatnet er ein innsjø i Olden i Stryn kommune, Sogn og Fjordane. Vatnet har eit areal på 7,9 kvadratkilometer, er 12 kilometer langt og ligg 33 meter over havet. Langs vatnet finn ein fleire campingar og idylliske plassar ein kan stoppe opp ved. Om ein vil fiske er det muligheit for at ørreten bit på, ein får kjøpt fiskekort på Oldevaten camping.

Dalen er ei jordbruksbygd som i seinare tid også rommar mange turistretta tiltak. Oldedalen er omkrinsa av Jostedalsbreen Nasjonalpark. Særleg kjent er Briksdalsbreen som ligg i sidedalen Briksdalen. Andre brearmar er Brenndalsbreen i sidedalen Brenndalen, og Melkevollsbreen som ligg i enden av hovuddalen.

I Oldedalen ligg også Hansa bryggeri sitt tapperi for "Olden" brevatn.

Oldedalen er ei frodig bygd med eit godt grunnlag for landbruk. Inst i dalen ligg gardane Gytri, Yri, Rustøen, Mykløen, Høgalmen, Myklebust, Melkevold, Briksdal, Åbrekk, Tungøen, Åberg og Kvamme.

Vis meir

Anledning

Dato    
23 Okt
Onsdag 23 okt 2019
30 Okt
Onsdag 30 okt 2019
6 Nov
Onsdag 6 nov 2019
13 Nov
Onsdag 13 nov 2019